Despre proiect

SC DENTA SRL a implementat, in cadrul  Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, proiectul cu titlul „MODERNIZAREA LABORATORULUI DE TEHNICA DENTARA AL SC DENTA SRL PRIN ACHIZITIONAREA UNUI SISTEM DE FREZARE CAD/CAM”, COD SMIS 103412.

Scopul proiectului:

  • Consolidarea si dezvoltarea pozitiei pe piata a DENTA SRL in domeniul fabricarii produselor de tehnica dentara.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Dezvoltarea si modernizarea activitatii desfasurate in cadrul laboratorului tehnica dentara, prin achizitionarea unui sistem de frezare CAD/CAM pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului;
  • Consolidarea pozitiei firmei pe piata locurilor de munca prin cresterea numarului mediu de angajati cu 3 (trei) fata de nivelul inregistrat in ultimul an fiscal incheiat inainte de depunerea cererii finantare, pana la sfarsitul anului fiscal ulterior celui in care se va finaliza investitia si mentinerea acestei cresteri pe intreaga perioada monitorizare a proiectului (3 ani dupa efectuarea platii finale in cadrul proiectului).

 

Rezultatele proiectului:

  • Sistem de frezare CAD/CAM pentru aplicatii in tehnica dentara cu componente achizitionat.

Proiectul are impact local si regional prin dezvoltarea activitatii desfasurate in cadrul laboratorului de tehnica dentara, dezvoltarea portofoliul de produse de tehnica dentara,  imbunatatirea si optimizarea procesului de executie a lucrarilor realizate in cadrul laboratorului, integrarea in activitate a ultimelor evolutii tehnologice, cresterea productivitatii muncii,  cresterea nivelului de profesionalism al activitatii.

De asemenea, implementarea proiectului a condus si la consolidarea pozitiei firmei pe piata locurilor de munca prin crearea si ocuparea a 3 noi locuri de munca cu norma intreaga, ceea ce va conduce la cresterea numarului mediu de angajati fata de nivelul inregistrat in ultimul an fiscal incheiat inainte de depunerea cererii de finantare.

Implementarea proiectului s-a realizat in baza Contractului de finantare nr. 345 / 23.08.2017.

Perioada de implementare a proiectului, conform Contractului de finantare, a fost de 30 luni, respectiv intre 09.03.2016 si 31.08.2018, proiectul fiind finalizat in avans, respectiv in luna mai 2018.

Data de incepere a activitatilor de implementat dupa semnarea Contractului de finantare a fost 23.08.2017.

Valoarea totala a contractului de finantare a fost de 932.566,41 lei, iar finantarea nerambursabila 738.197,44 lei, defalcata astfel:

  • Valoare eligibila nerambursabila din FEDR – 627.467,83 lei
  • Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national – 110.729,61 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe
cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


“Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro  |  facebook.com/inforegio.ro